Kestävää kiinteistösijoittamista ja vastuuta toimistoarjessa

Eteralle kestävä kehitys on tärkeä osa rakennuttamista ja kiinteistösijoittamista. Etera käyttää toimistorakennushankkeissaan LEED-sertifiointia tai muita ympäristöluokituksia. Energiatehokkuushankkeilla tehostetaan vanhojen kiinteistöjen energiankulutusta. Eteran pääkonttorissa noudatetaan WWF:n Green Office -ympäristöohjelmaa. 

Etera pyrkii pienentämään kiinteistösijoitustensa ilmastovaikutuksia. Energiatehokkuutta parannetaan rakentamisen ratkaisuilla sekä teknisillä muutoksilla että vaikuttamalla kiinteistön käyttäjien tapoihin ja tottumuksiin.

Etera on rakentamisen energia- ja ympäristötehokkuutta edistävän Green Building Council Finlandin jäsen.

Uusille rakennuksille ympäristöluokitukset

Etera edellyttää toimisto- ja liiketilarakennuskohteiltaan ympäristösertifiointia. Vaatimukset liittyvät mm. rakennuksen sijaintipaikan kestävyyteen sekä energian-, veden- ja materiaalien kulutukseen koko elinkaaren aikana. Ympäristöratkaisut esimerkiksi ilmanvaihdossa ja valaistuksessa näkyvät ja tuntuvat parempina työskentelyolosuhteina talon käyttäjien arjessa. Rakentamisen ratkaisut vähentävät myös kiinteistöjen ylläpidosta syntyviä kustannuksia.

Ympäristösertifiointi perustuu riippumattoman, kolmannen osapuolen tekemään arviointiin tilojen, rakennuksen ja rakennushankkeen ympäristöominaisuuksista.

Myös asuntokohteissa pyritään hyvään energiatehokkuuteen.

Energiatehokkuushankkeet osana kiinteistöjen ylläpitoa

Etera aloitti vuoden 2015 aikana useita energiatehokkuushankkeita, joiden vaikutukset näkyvät myönteisesti vuoden 2016 päästö- ja kulutustiedoissa.

Energiatehokkuuden parantaminen on tärkeä osa kestävää ja vastuullista sijoittamista. Kun kiinteistöjen tekniikka modernisoidaan, asumisen ja työympäristöjen sisäilmaolosuhteet paranevat. Uusi tekniikka pienentää rakennusten hoitokuluja, koska se hyödyntää energian tehokkaammin kuin vanhat laitteistot ja järjestelmät. Kiinteistösijoitustoiminnan tulos paranee samalla, kun hiilijalanjälki pienenee.

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Eteran kiinteistösijoitustoiminnan päästöjen suurin yksittäinen aiheuttaja on asuinrakennusten ja toimitilojen lämmittämiseen tarvittava energia. Kiinteistöjen lämmöntuotanto on pääasiassa kaukolämpöä. Sijoitussalkun hiilidioksidipäästöihin vaikuttavat myös kiinteistökannan muutokset ja tehdyt sijoitukset. Eteran tavoitteena on parantaa omistamiensa kiinteistöjen energiaintensiteettiä, kohdistaa sijoituksia vähäpäästöisille toimialoille ja vähentää oman liiketoimintansa aiheuttamia CO2-päästöjä.

Eteran omistamien asuinkiinteistöjen hiilidioksidipäästöt olivat 17,0 kg CO2/m² vuonna 2016 eli 4,0 prosenttia edellisvuotista pienemmät. Toimitilakiinteistöjen päästöt olivat 33,1 kg CO2/m² , mikä oli 13,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Etera pyrkii edelleen vähentämään kiinteistöjen päästöjä kestävien energiaratkaisujen avulla.

Eteran sijoittaa myös metsäomaisuuteen. Sijoituksia on 168 Suomen kunnassa. Metsä on merkittävä hiilinielu.

Energian- ja vedenkulutuksen vähentäminen

Vastuulliseen kiinteistösijoittamiseen kuuluu energian- ja vedenkulutuksen jatkuva ja systemaattinen seuranta. Eteran kiinteistöjen rakentamisen ratkaisut ja energiatehokkuushankkeet ovat vähentäneet selvästi sekä energian että veden kulutusta.

Normeerattu eli lämpötilojen vuosittaisista vaihteluista puhdistettu kaukolämmön kulutus oli Eteran omistamissa kiinteistöissä 11 455 MWh vuonna 2016. Lämmönkulutus jäi 16,7 prosenttia pienemmäksi kuin edellisvuonna. Sähköä kiinteistöt kuluttivat 9 187 MWh, mikä oli 5,6 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Asuinkiinteistöjen vedenkulutus putosi selvästi, mutta toimitilojen suhteellinen kulutus nousi hieman.

Toteutuneet energiatehokkuushankkeet

Energiatehokkuuden parannuksia on tehty noin kolmasosaan Eteran kiinteistökannasta. Energiankäyttöä on tehostettu muun muassa rakennusautomaation saneerauksilla, ilmanvaihdon ja valaistuksen modernisoinneilla, valaistusmuutoksilla sekä vedensäästöventtiileillä. Toteutuneilla hankkeilla saavutettiin laskennallinen 2 807 MWh energiansäästö vuonna 2016. Säästetty energia vastaa yli sadan omakotitalon vuosittaista energiankulutusta.

Eteran tavoitteena on jatkaa investoimista taloudellisesti kannattaviin energiatehokkuushankkeisiin ja siten vähentää edelleen omistamiensa toimitilojen ja asuinkiinteistöjen päästöjä.

Etera on mukana kansallisessa kiinteistöalan energiatehokkuuden sopimusjärjestelmässä. Päättyneen sopimuskauden 2008–2016 kuuden prosentin energiansäästötavoite saavutettiin jo tavoiteajan puolivälissä vuonna 2013. Uusi sopimuskausi käynnistyi vuoden 2017 alusta. Etera on sitoutunut vähentämään energiankulutustaan erilaisin säästötoimenpitein noin seitsemän prosenttia vuosina 2017–2025.

Eteran toimitalon remontissa huomioitiin ympäristöasiat

Eteran toimitalossa tehtiin mittava peruskorjaus vuosien 2015–16 aikana. Eteran pääkonttorikiinteistöä remontoitiin paitsi viihtyisäksi myös entistä ympäristöystävällisemmäksi. Alkuvuodesta 2017 Etera-talo sai LEED GOLD -ympäristösertifikaatin.

Energiatehokkuutta tuovat Eteran toimitaloon ilmanvaihdon energiaa säästävä tekniikka, valaistuksessa käytetyt ledit, automaattinen ajastus sekä liiketunnistimet kuten myös vähäkulutuksiset vesikalusteet. Ilmastointia ohjataan automatiikalla ja siinä on lämmön talteenotto. Lämmitystä on optimoitu ja kiinteistö on liitetty kaukolämmön lisäksi kaukokylmäverkkoon.

Remontissa toimitalon tilankäyttö tehostui. Etera-talon henkilömäärä on lähes kolminkertaistunut taloon muuttaneiden uusien yritysten myötä. Myös viisaaseen liikkumiseen on panostettu. Työkykyä ylläpitävään ja ympäristöä säästävään viisaaseen työmatkaliikkumiseen kannustavat mm. Etera-talon viihtyisät ja käytännölliset pukeutumis- ja suihkutilat.

Eteran käyttämä sähkö on sataprosenttisesti peräisin uusiutuvista energialähteistä. Vihreää sähköä on ostettu jo vuodesta 2011. Etera-talossa tuotetaan aurinkosähköä. Kolmannekseen kattopinta-alasta asennettiin aurinkopaneeleja alkukesästä 2016.

Green Office -ohjelma lisää ympäristötietoisuutta

Etera on ollut WWF:n hyväksymä Green Office jo vuodesta 2011. Green Office on käytännönläheinen ympäristöohjelma. Siinä tehdään arjen ekotekoja, lisätään ympäristötietoisuutta ja saadaan aikaan kustannussäästöjä. Ympäristöasioista raportoidaan vuosittain WWF:lle ja kehittämisessä tähdätään jatkuvaan parantamiseen. Etera kartoittaa myös yhteistyökumppaniensa ympäristövastuullisuutta.

Vastuullisuus on osa sijoitusprosessia

Vastuullisuus on osa Eteran sijoitusprosessia. Ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien näkökohtien (ESG) huomioiminen on osa jokaista sijoituspäätöstä. ESG-asioiden huomioon ottamisesta ovat vastuussa kaikki sijoituspäätöksiä tekevät henkilöt.

Etera teettää kaksi kertaa vuodessa ulkopuolisen selvityksen, jossa arvioidaan Eteran sijoituskohteita ESG-näkökulmasta.

Etera on myös vastuullista sijoitustoimintaa edistävän Finland’s Sustainable Investment Forumin (Finsif) jäsen.

Eteran sijoitustoiminnassa omistajaohjauksen periaatteilla on merkittävä rooli. Etera on aktiivinen omistaja, joka vaatii sijoituskohteiltaan hyvää hallintotapaa. Tällä on vaikutuksensa myös tuottoihin ja riskeihin.

 

Eteran rakennuttamien toimisto- ja liikekiinteistöjen ympäristöluokitukset

 • Kauppakeskus Tripla Helsingin Keski-Pasilassa, haussa PLATINUM
 • Toimisto- ja liikekeskus Dixi Vantaan Tikkurilassa, korkein taso PLATINUM ensimmäisenä kauppakeskuksena Suomessa, 2. vaiheelle haussa GOLD
 • Kauppakeskus Sello Espoon Leppävaarassa, toiminnan aikainen korkein taso EB PLATINUM ensimmäisenä kauppakeskuksena Euroopassa
 • Liikekeskus Keravalla, haussa GOLD
 • Etera-talo Helsingin Länsi-Pasilassa, peruskorjaus, GOLD
 • Kauppakeskus Ristikko Helsingin Konalassa, GOLD
 • Toimistotalo Alvar Aallon katu 3 Helsingin Töölönlahdella, GOLD
 • Toimistotalo Töölönlahdenkatu 3 Helsingissä, GOLD
 • Toimistotalo Alvar Aallon katu 5 Helsingissä, GOLD, myyty
 • Liikekiinteistö kauppakeskus Skanssin yhteydessä Turussa, GOLD, myyty
 • Yrittäjätalo Lohjalla, SILVER, myyty
 • Toimistotalo Seinäjoella, CERTIFIED, myyty

 

Energiaintensiteetti Eteran suorissa kiinteistösijoituksissa (CRE1)

2016 2015 2014
Asunnot (kWh/m²/vuosi) 91,5 95,4 95,2
Toimitilat (kWh/m²/vuosi) 170,2 196,8 189,7

Vesi-intensiteetti Eteran suorissa kiinteistösijoituksissa (CRE2)

2016 2015 2014
Asunnot (kWh/m²/vuosi) 0,60 0,86 0,87
Toimitilat (kWh/m²/vuosi) 0,27 0,25 0,24

Hiilidioksidipäästöt suhteessa bruttoneliöihin

2016 2015 2014
Asunnot (CO2kg/m²/vuosi) 17,0 17,7 17,6
Toimitilat (CO2kg/m²/vuosi) 33,1 38,2 37,0

Normeerattu energiankulutus asunnoissa ja toimitiloissa

2016 2015 2014
Kaukolämpö (MWh/a) 11 455 13 757 12 282
Sähkö (MWh/a) 9 187 9 728 10 407
Kaukolämpö ja sähkö (MWh/a) 20 642 23 485 22 690

 

 

Etera-talon ympäristölukuja

2016 2015 2014  2013 2012
 Energiankulutus, MWh 3 206 3 100 2 786 2 698 3 031
 Vedenkulutus, m³ 3 537 3 391 3 458 4 080 4 227
 Jätteiden määrä, tonnia 65 80 81 111 82