Vakaa ja hyvä sijoitustuotto

Sijoitusmarkkinoilla vuosi 2016 oli vaiheikas, mutta Eteran sijoitukset tuottivat markkinoita vakaammin.

Eteran sijoitukset tuottivat 6,6 prosenttia vuonna 2016. Sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2016 lopussa 6 084 miljoonaa euroa.

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli 383 miljoonaa euroa. Sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,3 prosenttia ja kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto 2,7 prosenttia.

Tuottoja monesta eri lähteestä

Tuottoja kertyi monesta eri lähteestä. Korkosijoitukset tuottivat 4,4 prosenttia. Osakesijoitusten tuotto oli 10,7 prosenttia ja kiinteistösijoitusten tuotto 8,7 prosenttia. Muut sijoitukset tuottivat 3,2 prosenttia.

Vuoden aikana lisättiin sijoituksia erityisesti kiinteistöihin ja metsään.

Sijoituksista 38 % on Suomessa

Etera jatkoi aktiivista sijoittamista Suomeen erityisesti kiinteistö- ja muiden reaalisijoitusten sekä yrityssijoitusten kautta. Vuoden aikana lisättiin sijoituksia etenkin kiinteistöihin ja metsään.

Etera kertoo läpinäkyvästi sijoitustensa tuottokehityksestä ja julkaisee sijoitustuottonsa kuukausittain verkkosivuillaan.

Korkosijoitukset

Euroalueen korot laskivat heinäkuuhun 2016 saakka ja Saksan 10 vuoden korko kävi alimmillaan -0,2 prosentissa. USA:n ja euroalueen korot kääntyivät selvään nousuun lokakuussa, kun makroluvut vahvistuivat ja odotus USA:n koronnostoista lisääntyi. Korot jatkoivat nousuaan marraskuussa. Luottoriskipreemiot levenivät alkuvuonna, mutta laskivat joulukuussa vuoden alimmille tasoille, mikä kohotti niiden tuottoa.

Eteran korkosijoitukset tuottivat kokonaisuudessaan 4,4 prosenttia. Korkoriskiltä suojautuminen turvasi loppuvuoden tuottoja. Erityisen hyvin, 12 prosenttia, tuottivat kehittyvien talouksien lainat. Sijoitus- ja high yield -lainat tuottivat yli 7 prosenttia.

Osakesijoitukset

Indeksitasolla parhaiten tuottivat kotimaiset osakkeet, kehittyvät markkinat ja USA, jotka nousivat yli 10 prosenttia. Sen sijaan Euroopan ja Japanin markkinoiden tuottokehitys jäi vaatimattomaksi. Kehittyviä markkinoita tukivat mm. odotukset USA:n investointien kiihtymisestä, mikä nosti raaka-ainehintoja. Donald Trumpin valinta presidentiksi nosti USA:n osakekursseja vuoden lopulla. Euroopan osakekurssien kehitystä painoivat osaltaan Brexit sekä euroalueen poliittinen epävarmuus.

Eteran osakesijoitusten tuotto oli kokonaisuudessaan 10,7 prosenttia. Noteeratut osakkeet tuottivat 9,9 prosenttia ja pääomasijoitukset 9,9 prosenttia. Parhaiten, yli 26 prosenttia, tuottivat kotimaiset suorat sijoitukset noteeraamattomiin osakkeisiin. Listatuista osakkeista kotimaiset osakkeet tuottivat noin 21 prosenttia.

Kiinteistö- ja reaalisijoitukset

Kiinteistömarkkinoilla koettiin ennätysvuosi transaktioiden arvon noustessa Suomessa yli 7 miljardin euron ja samalla yli 10 vuoden takaisen huipun. Alhainen korkotaso piti kiinteistösijoitusten tuottovaatimukset edelleen alhaisina, ja salkkukaupat yleistyivät.

Asuntojen rakennuttaminen jatkui vahvana, ja Etera käynnisti useita uusia hankkeita mm. pääkaupunkiseudulla, Oulussa ja Tampereella. Rahastojen osuutta vähennettiin kiinteistöissä, mutta infrastruktuurissa ja muissa reaalisijoituksissa sijoitusrahastoja kasvatettiin jonkin verran. Etera teki merkittävän metsäsijoituksen ostamalla vähemmistöosuuden Finsilva Oyj:stä.

Kiinteistösijoitusten tuotto oli 8,7 prosenttia. Suorien kiinteistösijoitusten tuotto oli 8,0 prosenttia ja kiinteistörahastojen tuotto 10,7 prosenttia. Kokonaisuudessaan Eteran reaalisijoitusten tuotto, kiinteistölainat mukaan lukien, oli 7,6 prosenttia.

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten osalta aktiivinen varainhoitajien valinta tuotti tulosta ja tuottokehitys oli vakaata. Eteran muut sijoitukset tuottivat 3,2 prosenttia. Näistä sijoituksista merkittävimpien eli hedge-rahastosijoitusten tuotto oli 3,2 prosenttia ja muiden sijoitusten 3,6 prosenttia.

 

31.12.2016, käyvin arvoin Perusjakauma Riskijakauma Tuotto, % Volatili-teetti
Milj. € % Milj. € % % %
Korkosijoitukset 2 685,6 44,1 % 2 176,9 35,8 % 4,4 %  
Lainasaamiset 232,8 3,8 % 232,8 3,8 % 4,8 %
Joukkovelkakirjalainat 2 112,7 34,7 % 1 603,9 26,4 % 6,1 % 5,5 %
— Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat 310,9 5,1 % -108,0 -1,8 % -0,4 %
Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat 1 801,8 29,6 % 1 711,9 28,1 % 7,2 %
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 340,2 5,6 % 340,2 5,6 % -1,1 %
Osakesijoitukset 1 718,4 28,2 1 794,4 29,5 % 10,7 %  
Noteeratut osakkeet 1 151,4 18,9 % 1 227,4 20,2 % 9,9 % 14,7 %
Pääomasijoitukset 464,5 7,8 % 474,5 7,8 % 9,9 %
Noteeraamattomat osakkeet 92,5 1,5 % 92,5 1,5 % 27,8 %
Kiinteistösijoitukset 1 145,0 18,8 % 1 127,0 18,5 % 8,7 %  
Suorat kiinteistösijoitukset 871,6 14,3 % 871,6 14,3 % 8,0 %
Kiinteistösijoitusrahastot
ja yhteissijoitukset
273,4 4,5 % 255,4 4,2 % 10,7 %
Muut sijoitukset 534,9 8,8 % 534,9 8,8, % 3,2 %  
Hedge-rahastosijoitukset 299,6 4,9 % 299,6 4,9 % 3,2 % 4,4 %
Hyödykesijoitukset 8,8 0,1 % 8,8 0,1 % -6,1 %
Muut sijoitukset 226,5 3,7 % 226,5 3,7 % 3,6 %
Sijoitukset yhteensä 5 633,2 92,6 %
Johdannaisten vaikutus 450,7 7,4 %
Sijoitukset käyvin
arvoin yhteensä
6 083,9 100 % 6 083,9 100 % 6,6 % 3,4 %