Sijoitamme Suomeen

Etera sijoittaa aktiivisesti Suomeen. Sijoituksista 38 prosenttia on kotimarkkinoilla. Sitä kautta edistämme kotimaista kasvua ja työllisyyttä.

Vuoden 2016 aikana Etera jatkoi aktiivista sijoittamista Suomeen erityisesti kiinteistöjen ja muiden reaalisijoitusten sekä yrityssijoitusten kautta. Vuoden lopussa Eteran 6,1 miljardin euron sijoituksista 38 prosenttia oli kotimarkkinoilla.

Monipuolisia reaalisijoituksia

Reaalisijoitukset kattavat sijoitukset kiinteistöihin, infrastruktuuriin ja metsään. Eteran reaalisijoituksista suurin osa on kiinteistöjä.

Etera on merkittävä kiinteistösijoittaja noin miljardin euron kiinteistöomaisuudellaan. Eteran suorat kiinteistösijoitukset tehdään lähes poikkeuksetta uudisrakentamisen kautta. Uudisrakentamisella on tärkeä työllistävä vaikutus.

Etera jatkoi kotimaisten sijoituskohteiden aktiivista etsimistä. Vuoden aikana lisättiin sijoituksia erityisesti kiinteistöihin ja metsään.

Kiinteistöjä ja metsää

Etera on mukana Helsingin Keski-Pasilaan nousevassa Kauppakeskus Triplassa, josta Etera omistaa vajaat 40 prosenttia. Etera on sijoittajana myös Helsingin Kalasatamaan rakentuvan REDIn asuintornitalotonteissa.

Helsingin isojen rakennushankkeiden lisäksi Etera on sijoittanut aktiivisesti myös muualle Suomeen asuntojen ja asuntotonttien kautta. Eteralla on rakenteilla asuntoja Tampereelle, Ouluun, Esposeen ja Vantaalle. Seinäjoelle rakennutetaan Saga-palvelutaloa. Etera on lisännyt sijoituksiaan myös asuntotontteihin.

Vuoden aikana Etera teki merkittävän metsäsijoituksen ostamalla vähemmistöosuuden Finsilva Oyj:stä.

Yrityssijoituksia kotimarkkinoille

Listattujen osake- ja korkosijoitusten lisäksi Eteran yrityssijoituksiin kuuluvat sekä suoraan että rahastojen kautta tehtävät laina-, välirahoitus- ja osakesijoitukset ei julkisesti noteerattuihin yhtiöihin. Kaikkien sijoituspäätösten lähtökohta on tuottavuus ja turvaavuus. Yrityssijoituksissa korostuu laaja sijoitusvaihtoehtojen läpikäynti, huolellinen yritysanalyysi, joka kattaa myös sijoituskohteiden vastuullisuuden (ESG) analysoinnin.

Vuoden 2016 aikana Etera sijoitti mm. raumalaiseen cleantech-yritys BMH Technonogies Oy:öön yhdessä Suomen Teollisuussijoituksen kanssa. Etera rahoitti vuoden aikana useita suomalaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä.