Vastuullista sijoittamista

Etera sijoittaa eläkevarat vastuullisesti, tuottavasti ja turvaavasti. Etera on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Sijoitamme aktiivisesti kotimarkkinoille. Sijoituksistamme 38 prosenttia on Suomessa.

Etera on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (UNPRI). Taloudellisten näkökulmien lisäksi sijoittamisessa huomioidaan hyvään hallintotapaan, sosiaaliseen vastuuseen sekä ympäristöön liittyviä asioita.

Vastuullisuus on osa sijoitusprosessia

Vastuullisuus on osa Eteran sijoitusprosessia. Ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien näkökohtien (ESG) huomioiminen on osa jokaista sijoituspäätöstä. ESG-asioiden huomioon ottamisesta ovat vastuussa kaikki sijoituspäätöksiä tekevät henkilöt.

Etera on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen. ESG-asiat huomioidaan osana jokaista sijoituspäätöstä.

Etera teettää kaksi kertaa vuodessa ulkopuolisen selvityksen, jossa arvioidaan Eteran sijoituskohteita ESG-näkökulmasta.

Etera on myös vastuullista sijoitustoimintaa edistävän Finland’s Sustainable Investment Forumin (Finsif) jäsen.

Noudatamme omistajaohjauksen periaatteita

Eteran sijoitustoiminnassa omistajaohjauksen periaatteilla on merkittävä rooli. Etera on aktiivinen omistaja, joka vaatii sijoituskohteiltaan hyvää hallintotapaa. Uskomme, että näin voimme parantaa sijoitustemme tuottoa ja vähentää sijoituksiin liittyviä riskejä.

Etera osallistui vuoden aikana aktiivisesti niiden yhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa Eteralla on merkittävä omistus. Etera edellyttää sijoituskohteiltaan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.

Edistämme kestävää rakentamista kiinteistösijoituksissamme

Etera korostaa kaikissa kiinteistöhankkeissaan sekä energiatehokkuutta että kestävää rakentamista. Etera käyttää toimistorakennushankkeissaan LEED-sertifikaatteja tai muita ympäristösertifikaatteja. Etera on kestävää rakentamista edistävän Green Building Council Finlandin jäsen.

Eteran toimitalo Helsingissä on WWF:n hyväksymä Green Office. Etera raportoi ympäristöohjelmansa tuloksista vuosittain WWF:lle.