Tulos ja vakavaraisuus

Etera on tehostanut toimintaansa merkittävästi viime vuosina. Vuoden 2016 aikana Eteran tehokkuus parani edelleen ja vakavaraisuus vahvistui. Asiakashyvitykset kasvavat jo kolmatta vuotta peräkkäin.

Etera jatkoi toimintansa kehittämistä Etera 2020 -ohjelmassa. Eteran hoitokulusuhde eli liikekulut suhteessa hoitokustannuksia varten varattuihin maksun osiin parani 74,6 prosenttiin (77,9 %). Kokonaisliikekulut olivat 44 miljoonaa euroa (42 milj. €).

Kustannustehokkuus ja vakavaraisuus näkyvät asiakkaille parempina hyvityksinä.

Vakavaraisuus vahvistui merkittävästi

Eteran vakavaraisuus vahvistui vuoden aikana merkittävästi. Vakavaraisuuspääoma oli vuoden lopussa 846 miljoonaa euroa (751 milj. €). Vakavaraisuusaste oli 15,5 prosenttia (14,2 %) ja vakavaraisuusasema 1,4 (1,4).

Vastuuvelka eli tulevia eläkkeitä varten varattu rahamäärä oli vuoden lopussa 5 365 miljoonaa euroa (5 207 milj. €).

Asiakashyvitykset kasvavat

Vahvistunut vakavaraisuus ja kustannustehokkuus näkyvät parempina asiakashyvityksinä. Asiakashyvitykset kasvavat 22 prosenttia edellisvuodesta.

Etera siirtää vuoden 2017 asiakashyvityksiin 12,4 miljoonaa euroa (10,2 milj. €). Se on keskimäärin 0,45 prosenttia TyEL-palkkasummasta (0,39 %).

Tulosanalyysi

Tuloksen synty, milj. € 2016 2015 2014 2013 2012
Vakuutusliikkeen tulos 19 19 39 23 11
Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 136 -97 85 -264 295
+ Sijoitustoiminnan nettotuotto 382 211 346 13 521
– Vastuuvelan tuottovaatimus -246 -308 -262 -277 -227
Hoitokustannustulos 11 9 2,2 -12,1 0,0
Muu tulos 2
Kokonaistulos 167 -69 126 -253 306

 

Eteran rahavirrat vuonna 2016

Etera sai vakuutusmaksutuloa 713 miljoonaa euroa, josta työnantajien osuus oli 546 miljoonaa euroa ja työntekijöiden osuus 167 miljoonaa euroa. Vakuutusmaksutulosta Etera käytti lakisääteisiin maksuihin ja muihin kuin sijoitustoiminnan liikekuluihin 33 miljoonaa euroa. Lisäksi siirtymäkauden kuluja varten tehty hoitokulukuormitus (1 milj. €) purkautui. Osa maksutulosta käytettiin tilivuonna maksettujen eläkkeiden rahoittamiseen eläkelaitosten yhteisen kustannustenjaon kautta (574 milj. €) ja osa rahastoitiin tulevia eläkkeitä varten (106 milj. €).

Sijoitukset tuottivat 382 miljoonaa euroa. Asiakashyvityksiin Etera siirsi 12 miljoonaa euroa. Suuri osa maksetuista eläkkeistä rahoitettiin suoraan vakuutusmaksutulolla kustannustenjaon kautta (922 milj. €). Osa maksettiin eläkevaroista (218 milj. €). Kaikkiaan Etera maksoi eläkkeitä 1 140 miljoonaa euroa.