Tilinpäätös

Eteran tilinpäätös on laadittu noudattaen lakia työeläkevakuutusyhtiöistä, kirjanpito- ja osakeyhtiölakia, kirjanpitoasetusta, sosiaali- ja terveysministeriön asetusta vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä sekä Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

Tiedostojen avaamiseen tarvitset Adobe Reader -ohjelman. Voit ladata sen täältä.

Tilinpäätös-tiedosto sisältää tilinpäätöksen kokonaisuudessaan. Hallituksen toimintakertomus ja kuvaus riskienhallinnasta löytyvät lisäksi myös omina tiedostoinaan.

Ladattavat tiedostot

Tilinpäätös 2016

 Hallituksen toimintakertomus

 Riskienhallinta tilinpäätöksen liitetiedoissa