Kohti vuotta 2020

Eteran asiakaslupaus on kiteytetty sanapariin Tässä ajassa. Hyödynnämme kokemuksen, rakennamme tulevaisuuden ja teemme nykyhetkestä parhaan mahdollisen. Tähtäämme kilpailukykyiseen tulevaisuuteen Etera 2020 -ohjelmalla. Jokaisen eteralaisen työ on tärkeä osa kokonaisuutta.

Eterassa työskennellään tavoitteellisesti, strategiaan perustuen. Työssä toimitaan vastuullisesti ja tehokkaasti, ollaan mukana asiakkaan arjessa. Etera on rohkeasti tätä päivää elävä työeläkeyhtiö. Lupaus lunastetaan kilpailu- ja palvelulupausten kautta sisäisellä toiminnalla ja asiakastyöllä. Tätä työtä tukemaan on perustettu Etera 2020 –ohjelma.

Etera 2020 -ohjelma suuntaa kehittämistä

Etera 2020 -ohjelmalla tähtäämme kilpailukykyiseen Eteraan, ja jatkamme työtä asiakkaidemme hyväksi. Tähän pyrimme niin isojen hankkeiden kuin pienten päivittäisten ratkaisujen avulla. Kaiken kehittämisemme lähtökohtana on asiakkaidemme arki.

Syksyllä 2016 terävöitimme strategisia tavoitteitamme ja toimme niitä konkreettisemmiksi. Näiden tavoitteiden perusteella loimme vuodelle 2017 toimintokohtaisen toimintasuunnitelman, joka on kaikkien eteralaisten nähtävissä intranetissämme.

Johtamisen kehittäminen jatkui ja muuttui tavoitteellisemmaksi

Vuonna 2015 alkanut lähijohtamisen kokonaisuus päättyi maaliskuussa 2016. Lähijohtamisen seurantaa jatkettiin kuukausittaisilla esimiespulssikyselyillä sekä kuukausittaisilla johtamisaamuilla, joissa esimiehet saivat valmennusta ajankohtaisista johtamisaiheista, kuten etätyön johtamisesta sekä suorituksen johtamista.

Etera – Tässä ajassa.

Kesällä 2016 aloitettiin myynnin valmennukset, jotka jatkuivat alkuvuoteen 2017. Valmennusten tavoitteena oli mm. Eteran kilpailuetujen ottaminen osaksi arjen työtä kaikissa asiakaskohtaamisissa sekä tavoitteellinen myynnin johtaminen.

Lisäksi syksyllä tarjottiin myös kaikille eteralaisille koulutusta mm. sosiaalisen median tarjoamiin mahdollisuuksiin, sekä vuoden 2017 voimaan tulleen eläkeuudistuksen aiheuttamista muutoksista ja niiden vaikutuksista.

Etätyö on vakiinnuttanut Eterassa paikkansa. Säännöllisesti etätyötä teki 94 (86) eteralaista.

Etera 2020 suuntaa kehittämistä.

Organisaatio hioutui

Vuoden aikana tehtiin pieniä organisaatiomuutoksia. Digitalisointia vauhdittamaan perustettiin uusi digitaaliset palvelut -ryhmä, jonka tehtävänä on edistää digitaalisten palveluiden kehittämistä Eterassa.

Lakipalvelut siirtyivät samaan toimintoon aktuaaripalveluiden kanssa. Asiakkuudet ja vakuuttaminen -toiminnon asiakaspalveluryhmää vahvistettiin pienyritysten asiakkuuksien hoitoon ja myyntityöhön erikoistuneilla henkilöillä.

Vastuullisuus näkyy myös ympäristöasioissa

Eterassa ympäristövastuu näkyy monissa arjen asioissa. Etera on WWF:n hyväksymä Green Office ja raportoi ympäristöohjelmastaan vuosittain WWF:lle. Green Office -sertifikaatti Eteralla on ollut jo vuodesta 2011.

Eteran toimitalon peruskorjaushankkeelle on myönnetty LEED GOLD -tason ympäristöluokitus. Luokitus asettaa tiukat vaatimukset esimerkiksi rakennusmateriaalien valinnalle ja energiatehokkuudelle. Etera-talo on remontoitu paitsi moderniksi monitilatyöympäristöksi myös entistä ympäristöystävällisemmäksi rakennukseksi.

Eteran omistamilta uusilta toimitilakiinteistöiltä edellytetään ympäristösertifiointia. Kansainvälinen ympäristöluokitus LEED on ollut Eteran käytössä vuodesta 2009. Etera-talo on jo Eteran 10. LEED-vaatimukset täyttävä kiinteistö.

 

Tarjolla vuonna 2016

 • Osaamisen monipuolistamista
 • Lähijohtamisen valmennusta
 • Monitilatyöympäristön hyödyntämistä
 • Uusien järjestelmien ja toimintatapojen opettelua
 • Taukojumppaa työpöydän ääressä
 • Työmatkaliikkumiseen kannustusta
 • Työhyvinvointia kulttuurista
 • Tukea työterveyshuollosta
 • Ergonomiaohjeita etäpäiviin
 • Työkyvyn tukea ohjatuista liikuntatunneista
 • Yhteisiä tapahtumia ja tempauksia