Etera elää tässä ajassa

Eteran haluaa olla työpaikka, jossa osaavien ihmisten on hyvä tehdä töitä. Hyödynnämme kokemuksen, rakennamme yhdessä tulevaisuutta ja teemme nykyhetkestä parhaan mahdollisen. Toimimme vastuullisesti ja tehokkaasti, ja olemme mukana asiakkaidemme arjessa. Olemme rohkeasti tätä päivää elävä työeläkeyhtiö.

Tuemme Eterassa hyvää työilmapiiriä mm. tekemällä säännöllisesti henkilöstötutkimuksia ja ryhtymällä aktiivisesti toimenpiteisiin henkilöstöltä saadun palautteen perusteella. Valmennamme esimiehiämme aktiivisesti ja tarjoamme koko henkilöstölle mahdollisuuden kehittyä ja hyödyntää osaamistaan monipuolisissa ja vastuullisissa työtehtävissä. Työn luonteen muuttuminen vaatii kaikilta moniosaamista ja valmiutta kehittää ja kehittyä omissa työtehtävissään. Tähän olemme erityisesti panostaneet.

Mielestämme hyvä työpaikka on sellainen, jossa työntekijät

 • luottavat yhtiöön ja sen johtoon
 • ovat ylpeitä siitä mitä tekevät
 • nauttivat työskentelystä työtovereidensa kanssa.

Lisäksi hyvässä työpaikassa työ tehdään kustannustehokkaasti.

Kaiken lähtökohtana on hyvinvoiva henkilöstö

Työyhteisön toimivuutta ja työilmapiiriä tutkittiin syksyllä Great Place to Work -tutkimuksella. Vuoden 2016 Great Place to Work –tutkimuksessa koko Eteran tasolla tutkimuksen tulos oli edellisvuosien tasoinen. Toimintojen välillä on selviä eroja ja aiemmin toteutetut toimenpiteet muun muassa lähijohtamisen kehittämiseksi ovat selvästi kantaneet tulosta. Kahdeksan kymmenestä eteralaisesta vastasi Eteran olevan kaikkiaan todella hyvä työpaikka.

Tutkimukset auttavat kehittämisen kohdentamisessa.

Vuonna 2016 toteutimme ensimmäistä kertaa asiantuntijatyön 270°-tutkimuksen valitussa asiantuntijaryhmässä. Tutkimuksen tavoitteena on antaa myös muille kuin esimiehille mahdollisuus saada palautetta omasta työstään ja avaimia oman kehittymisen tueksi. Tutkimus koettiin erittäin hyvänä ja sitä onkin tarkoitus jatkaa ja laajentaa tulevina vuosina.

Vuonna 2015 alkanut lähijohtamisen kokonaisuus päättyi maaliskuussa 2016. Lähijohtamisen seurantaa jatkettiin kuukausittaisilla esimiespulssikyselyillä ja johtamisaamuilla. Johtamisaamuissa esimiehet saivat valmennusta ajankohtaisista aiheista, kuten etätyön johtamisesta sekä tavoitteiden asettamisesta. Esimiehet saivat eväitä oman toimintansa kehittämiseen myös perinteisen 360-arvioinnin kautta.

Vuoden 2016 aikana Eterassa toteutettiin työpaikkaselvityksiä suurimmissa toiminnoissa. Työpaikkaselvityksessä selvitetään yhdessä työterveyshuollon kanssa työn ja työpaikan olosuhteet sekä arvioidaan niiden terveydellistä merkitystä. Työpaikkaselvityksessä arvioidaan lisäksi muun muassa työn fyysistä ja psykososiaalista kuormitusta, työjärjestelyitä sekä tapaturmavaaroja. Selvitysten perusteella tehtiin korjaavia toimenpiteitä työtiloissa ja työyhteisöissä. Työpaikkaselvitykset jatkuvat tulevana vuonna niin, että vuoden 2017 loppuun mennessä kaikki toiminnot on käyty läpi.

Työkyvyn ylläpitoon ja edistämiseen liittyvä varhaisen tuen malli oli aktiivisessa käytössä, ja työkykykeskusteluja käytiin pitkin vuotta.

Toimiva työympäristö tukee työn tekemistä

Etera-talossa tehtiin mittava peruskorjaus vuosien 2015-16 aikana. Kaikki Eteran pääkonttorissa työskentelevät eteralaiset olivat vuoden 2016 alkuun mennessä siirtyneet uusiin monitiloiksi remontoituihin työtiloihin. Alkuvuonna jatkuivat vielä viimeistelytyöt sekä vuokrattavien toimitilojen remontoinnit. Vuoden kuluessa Etera-talon henkilömäärä lähes kolminkertaistui taloon muuttaneiden uusien yritysten myötä.

Etera-taloa remontoitiin paitsi viihtyisäksi myös entistä ympäristöystävällisemmäksi. Alkuvuodesta 2017 Etera-talo sai LEED GOLD -ympäristösertifikaatin.

Eteran uusissa työtiloissa eteralaisten käytössä on avoimen tilan lisäksi vaihtuvia työpisteitä, hiljaisia tiloja, neuvottelutiloja, äänieristettyjä puhelinkoppeja ja alueita vapaaseen oleskeluun. Vaihtelevien työskentelytilojen käytöllä, sähköisesti säädettävillä työpöydillä, erilaisilla istuimilla jne. tuettiin eteralaisten työkykyä. Myös työn aktiiviseen tauottamiseen panostettiin taukoliikunnan verkkotapalvelulla.

Etera-talossa avattiin syyskuussa uusi, työhyvinvointia tutkiva ja kehittävä, yhteisöllinen työtila. Työhuone Pasila on ollut eteralaisten ja asiakkaiden tiiviissä käytössä. Työhuone Pasilassa testataan uusimpia työhyvinvointia tukevia ratkaisuja ja kerätään tietoa työympäristön kehittämiseksi.

Työympäristön muutosten myötä eteralaisten toimintatavat ovat uudistuneet monin tavoin. Tilaratkaisut mahdollistavat tehokkaan työskentelyn kullekin sopivalla tavalla ja tiloissa – myös etänä. Tilat edesauttavat entistä tiiviimpään yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Eteralaisia tuettiin muutoksessa mm. aktiivisella viestinnällä.

Etera – muutakin kuin töitä

Eterassa tuetaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamista monin tavoin. Kesäkuussa Eterassa järjestettiin lapsiparkki, joka sai erinomaisen vastaanoton. Lapsiparkissa eteralaiset saivat tuoda lapsensa tutustumaan vanhempien työpaikkaan työpäivän ajaksi ja lapsille oli järjestetty omaa ohjelmaa lastenhoitajan johdolla.

Eteralaisten työkykyä ja jaksamista tuettiin monin keinoin. Eteralaisia kannustetaan liikuntaan Etera-talon monipuolisten liikuntaryhmien avulla sekä tarjoamalla helppoja ja monipuolisia taukoliikuntamahdollisuuksia. Uuden eläkkeiden maksujärjestelmän käyttöönottoon osallistuneille järjestettiin kohdennettuja jaksamista edistäviä toimenpiteitä yhdessä työterveyshuollon kanssa. Kerran vuodessa järjestetään myös yhteinen liikuntapäivä, jossa tänä vuonna liikuttiin ulkona luonnon omia liikuntamahdollisuuksia hyödyntäen.

Etera osallistui vuonna 2016 Hanken & SSE Executive Educationin järjestämään Business Lead -ohjelmaan ja tarjosi harjoittelupaikan Irakista kotoisin olevalle turvapaikanhakijalle.

Yhteistä yrityskulttuuria edistettiin monin tavoin ja tapahtumin vuoden aikana. Eteran vuonna 2016 lanseeraama Työhuone Pasila sai erinomaisen vastaanoton ja oman henkilöstön voimin syntyi myös lähes 3 000 kertaa Youtubessa katsottu Etera-räppi.

Hyvä työpaikka syntyy yhteishengestä.

Palkitseminen kannustaa

Eteran palkitsemispolitiikka johdetaan liiketoimintastrategiasta. Eterassa palkitsemisen tavoitteena on saada yhtiöön osaavia henkilöitä ja pitää heidät yhtiön palveluksessa, kannustaa toimimaan vastuullisesti ja tehokkaasti, sekä ohjata toimintaa siten, että liiallista riskinottoa ei palkita, vaan tuetaan hyvää ja tehokasta riskienhallintaa.

Palkitsemispolitiikka määrittelee palkitsemistavat ja niiden perusteet. Kannustavuus työtehtävien hoitoon, osaamiseen ja uudistumiseen on palkitsemispolitiikan keskeisin tekijä.

Etera osallistuu säännöllisesti alan palkkatasoa mittaaviin palkkatutkimuksiin.

Palkkoja ja palkkioita maksettiin henkilöstölle 16 miljoonaa euroa (14 milj. €). Eteran maksamat palkat ja palkkiot, päätöksentekojärjestys sekä palkitsemispolitiikan keskeiset periaatteet on kuvattu palkka- ja palkkioselvityksessä.

Tiesitkö tämän Eterasta ja eteralaisista

 • Toimitusjohtaja istuu samassa avotilassa muun henkilöstön kanssa.
 • Lapsiparkissa eteralaisten lapset pääsevät tutustumaan vanhempiensa työpaikkaan.
 • Työhuone Pasila on kaikkien Eteran asiakkaiden käytössä maksutta.
 • Eteralla on vihreä työpaikka-Jopo työasioiden hoitamista varten.
 • Eteran auditoriossa ja muissa tiloissa järjestettiin lähes 100 ulkopuolista tilaisuutta viime vuonna.
 • Eteralaiset verryttelevät ja venyttelevät työpäivän mittaan taukoliikuntaverkkopalvelun ohjaamina.
 • Eteralaisia työskentelee Helsingin pääkonttorin lisäksi aluetoimistoissa Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Oulussa.
 • Joka kolmas eteralainen liikkuu viikoittain Etera-talossa järjestettävillä ohjatuilla tunneilla tai pelivuoroilla: tarjontaa on pilateksesta sählyyn ja kuntosalista kiertoharjoitteluun.