Eläkehakemukset ja -päätökset

Eläkkeensaajia oli vuoden 2016 lopussa 135 337. Eläkehakemusten määrä oli edellisvuotista tasoa. Uusia eläkehakemuksia tuli lähes saman verran kuin edellisvuonna, yhteensä 7 830. Kaikkiaan Eterassa käsiteltiin vuoden aikana 17 498  eläkehakemusta (17 636), kun mukaan lasketaan jatko- ja muutoshakemukset.

Uusia eläkkeitä myönnettiin 6 210 eli 2,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vanhuuseläkkeiden määrä väheni 2 prosenttia edellisvuodesta.

Uusista eläkkeistä työkyvyttömyyseläkkeitä oli neljännes. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kasvoi 4 prosenttia. Yleisimmät syyt työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla ovat pysyneet pitkään samoina. Mielenterveyssyyt muodostuivat nyt yleisimmäksi työkyvyttömyyden aiheuttajaksi.

Työkyvyttömyyseläkkeistä

  • 31 prosenttia myönnettiin mielenterveyden häiriöiden vuoksi ja
  • 30 prosenttia tuki- ja liikuntaelinten sairauksien vuoksi.

Työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysprosentti oli 30,7 (28,8).

Keskimääräinen vanhuuseläkkeellesiirtymisikä Eteran vakuutetuilla oli 63,9 vuotta (63,9). Keskimäärin Eteran vakuutetut jäivät eläkkeelle 58,6-vuotiaina (58,8).

Eläkepäätökseen voi hakea muutosta

Eläkkeenhakija voi valittaa saamastaan päätöksestä Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan ja edelleen vakuutusoikeuteen, mikäli hän on tyytymätön saamaansa päätökseen.

Eläkeyhtiöt voivat myös itse oikaista päätöstään valituksen yhteydessä esimerkiksi saadessaan lääketieteellisiä lisätietoja. Tällöin asia ei mene ollenkaan muutoksenhakuasteiden käsittelyyn.

Eläkehakemukset käsiteltiin Eterassa keskimäärin 40 päivässä (45).

Myönnetyt uudet eläkkeet 2015–2016

2016 2015 Muutos, %
 Vanhuuseläkkeet 2 837 2 908 -2
 Perhe-eläkkeet 1 747 1 619 +8
 Työkyvyttömyyseläkkeet 1 557 1 491 +4
 Osa-aikaeläkkeet 69 42 +68
 Kaikki yhteensä 6 210 6 060 +2