Huolehdimme eläketurvasta

Eterassa vakuutetut työntekijät ja yrittäjät saavat Eterasta eläketurvan vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalle. Vakuutetun lähiomaisia turvaa perhe-eläke. Ammatillista kuntoutusta voi hakea, jos työkyvyttömyys uhkaa. Ammatillinen kuntoutus on tärkeä tapa ennaltaehkäistä työkyvyttömyyttä. Etera tukee asiakkaitaan työkyvyttömyysriskien tunnistamisessa ja hallinnassa.

Vuonna 2016 työeläkelakien mukaiselle vanhuuseläkkeelle voi siirtyä joustavasti 63–68 vuoden ikäisenä. Eteralla oli vuoden 2016 lopussa 135 337 eläkkeensaajaa (138 117). Eläkkeitä ja kuntoutuskuluja Etera maksoi 1 140 miljoonaa euroa (1 135 milj. €).

Työeläkkeet uudistuivat vuonna 2017

Eläkeuudistus tuli voimaan vuoden 2017 alusta ja vaikuttaa sen jälkeen myönnettyihin eläkkeisiin. Uudistus vaikuttaa sekä työntekijöiden että yrittäjien työeläkkeisiin. Eläkeikärajat nousevat vaiheittain, eläkettä karttuu yhtäläisesti eri-ikäisille ja käytössä on uusia eläkemuotoja. Tavoitteena on pidentää suomalaisten työuria ja pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta.

Eterassa valmistauduttiin tiiviisti eläkeuudistukseen. Etera otti vuodenvaihteessa 2016–2017 käyttöön uuden, alalla yhteisesti käytössä olevan eläkekäsittelyjärjestelmän. Käyttöönotto sujui suunnitellusti.

Eläkeuudistus toi monia muutoksia

  • Eläkeikärajat nousevat vähitellen.
  • Eläkekarttumat yhtenäistyvät.
  • Eläke karttuu koko palkasta.
  • Lykkäyskorotus kannustaa jatkamaan töissä pidempään.
  • Tavoite-eläkeikä määritellään jokaiselle ikäluokalle.
  • Eläkeikä sidotaan elinikään vuonna 2030.
  • Eläkkeen voi ottaa osittaisena.
  • Pitkästä ja raskaasta työurasta voi saada työuraeläkkeen.

Työeläkeotteesta näkyy eläkkeen karttuminen

Työeläkeote sisältää tiedot eläkettä kartuttavista työansioista ja yrittäjätoiminnasta sekä palkattomista etuuksista. Eteran Oma eläke -verkkopalvelussa vakuutetut voivat tarkastaa oman työeläkeotteensa tiedot ja lähettää sähköisen korjauspyynnön, mikäli otteessa on puutteita tai virheitä.

Etera tukee asiakkaitaan monin tavoin työkyvyttömyysriskien hallinnassa.

Yksityisten alojen eläkeyhtiöt lähettävät työeläkeotteet alle 60-vuotiaille joka kolmas vuosi postitse kotiin. Yli 60-vuotiaat saavat työeläkeotteen vuosittain. Työeläkeotteen voi valita myös sähköisenä.

Työeläkelainsäädännön muututtua vuodesta 2017 alkaen ei työeläkeotteessa vuonna 2016 näytetty arviota tulevasta eläkkeestä. Poikkeuksen muodostivat ikäluokat, jotka saavuttivat voimassa olevan vanhuuseläkeiän alarajan ennen vuotta 2017.

Työeläkeotejakelun piirissä ovat kaikki Suomessa asuvat 18-vuotiaasta lähtien. Ote sisältää tiedot sekä yksityisellä että julkisella työnantajalla tehdyistä töistä.

Yhteydenpitoa neuvottelukunnissa

Eterassa toimii eläkeasiain neuvottelukunta, joka on Eteran ja työmarkkinajärjestöjen välinen neuvoa-antava yhteistyöelin. Se kokoontui 10 kertaa vuoden 2016 aikana. Neuvottelukunnan tarkoituksena on syventää vuorovaikutusta ja välittää tietoa eläkeratkaisutoimintaan liittyvissä asioissa. Eläkeasian neuvottelukunta linjaa ja antaa suosituksia työkyvyttömyys- ja kuntoutusratkaisuissa.

Vakuutettujen neuvottelukunta on Eteran ja siellä vakuutettujen työntekijöiden välinen neuvoa-antava yhteistyöelin. Toiminnalla parannetaan tiedonkulkua molempiin suuntiin. Neuvottelukunta kokoontui kahdesti vuoden 2016 aikana.

Sekä eläkeasiain että vakuutettujen neuvottelukunnat ovat Eteran hallituksen nimittämiä.