Työkykypalvelut tukevat hyvinvointia ja liiketoimintaa

Etera tarjoaa työkykypalveluita kaikenkokoisille asiakasyrityksilleen. Tavoitteena on hyvän työelämän edistäminen. Lähtökohtana on asiakasyrityksen liiketoiminnan ymmärtäminen. Oleellista on kehittämisen jatkuvuus tulosten pohjalta.

Etera tukee asiakasyrityksiään työkyvyttömyysriskien ennaltaehkäisyssä, tunnistamisessa ja hallinnassa. Oikein kohdennettuina työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittäminen tuovat tulosta parempana tehokkuutena, alhaisempana sairauspoissaoloprosenttina ja pidempinä työurina.

Eteran periaatteena on pitkäjänteinen kehittämistyö, joka perustuu sekä asiakasyrityksen että toimialan tunnistettuihin työkykyriskeihin. Työkykytyö perustuu tutkimuksiin ja faktoihin, joiden perusteella saadaan mitattavia suureita ja jotka puolestaan muuttuvat euroiksi. Kyvykkyyksien kehittäminen kasvattaa henkilöstötuottavuutta, joka näkyy suoraan liiketoiminnan tuloksessa.

Etera tarjosi asiakkailleen monipuolisia palveluita vuonna 2016:

  • tietoa työkyvyttömyysriskien hallintaan
  • Eteran omia tutkimus- ja asiantuntijapalveluita
  • asiakkaan tarpeisiin vastaavia työhyvinvointitoimenpiteitä ja työkaluja.

Vuoden aikana Etera teki työhyvinvointiyhteistyötä noin 580 asiakasyrityksen kanssa.

Valmennuspäivät ja verkkopalvelut antavat ratkaisuja arjen haasteisiin

Etera Valmennukset keräsivät osallistujia eri puolilla Suomea ja tarjosivat koulutusta asiakasyritysten esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville.

Valmennuspäivien teemoina olivat mm. muutoksen johtaminen, esimiestaidot, itsensä johtaminen sekä vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot. Myös eri aiheista pidetyt webinaarit saivat hyvän vastaanoton ja keräsivät paljon osallistujia.

Etera on mukana tuomassa työhyvinvointinäkökulmaa Rudus Oy:n kehittämässä rakennusalan turvapuistossa Espoossa, jossa kuvataan työturvallisuuden tärkeyttä konkreettisin esimerkein.

Etera Työpaikalla/työmaalla treenataan -toimintamalli ja mobiili Duunitreeni -taukoliikuntaohjelma tukevat konkreettisesti työkyvyn ylläpitoa.

Keväällä 2017 alkava, verkkovalmennuksena toteutettava Unitaito-valmennus on herättänyt paljon kiinnostusta.

Tutkimukset tuovat esille kehittämisen painopisteet

Työkykypalveluilla tuetaan yrityksen henkilöstöjohtamista eri tilanteissa.

Tutkimuksia toteutettiin asiakasyrityksissä runsaasti. Eteran Hyvä työvire -palvelu ja Hyvä työelämä -tutkimus tarjosivat asiakasyrityksille tietoa kehittämisen tueksi. Tutkimuksista yritysjohto ja HR saa tietoa, jonka avulla työn sujuvuutta voidaan kehittää. Henkilöstötyön työkalupakki antoi tietoa ja apua arjen esimiestyöhön.

Eterassa on kehitetty uusia työkaluja henkilöstötuottavuuden mittaamiseen. Henkilöstötuottavuus näyttää korrelaation työhyvinvoinnin ja käyttökate-eurojen välillä. Mittari soveltuu kaikille toimialoille. Henkilöstötuottavuuden mittaamista pilotoitiin ja kehitettiin vuoden aikana asiakasyrityksissä.

Työhuone Pasilassa työskennellään, tutkitaan ja kehitetään työhyvinvointia

Etera avasi syyskuussa 2016 uuden, työhyvinvointia tutkivan ja kehittävän, yhteisöllisen työtilan. Työhuone Pasilassa testataan uusimpia työhyvinvointia tukevia ratkaisuja ja kerätään tietoa työympäristön kehittämiseksi. Eteran pääyhteistyökumppanit Työhuoneessa ovat Elisa, Halton ja Isku.

Tila tarjoaa mahdollisuuden kokeilla uudenlaisia työnteon mahdollisuuksia. Helsingin Länsi-Pasilassa Etera-talon alakerrassa sijaitseva Työhuone Pasila on maksutta Eteran asiakkaiden käytössä.

Parhaita pomoja palkittiin

Eteran Ilmianna Paras pomo -kampanja jatkui ja nosti esiin esimiestyön tärkeyttä. Suomen parhaan pomon lisäksi palkittiin ensimmäistä kertaa myös alueelliset parhaat pomot. Etera palkitsi vuoden 2016 Suomen parhaana pomona tamperelaisen ohjelmistoyhtiö Eatech Oy:n toimitusjohtajan Esa Mäkelän. Hän oli myös Länsi-Suomen paras pomo.

Etelä-Suomen parhaana pomona palkittiin sähkölaitteita maahantuovan Enkom Activen toimitusjohtaja Matti Hätönen ja Itä-Suomen parhaana pomona päihdehuoltoon erikoistuneen Hoitokoti Tuhkimon perustaja ja johtaja Raija Lindberg.

Vuoden 2017 parhaat pomot palkitaan keväällä.

Työkykypalkinto tuo esille hyvät käytännöt

Etera palkitsee vuosittain työkyvyn edistämisessä ansioituneen yrityksen. Vuonna 2016 viiden finalistin joukosta voittajaksi valikoitui oululainen Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy. Muut Eteran Työkykypalkintofinalistit 2016 olivat Ansari-Yhtymä Oy, Finnsteve-yhtiöt, Lujatalo Oy ja Siparila Oy. Työkykypalkintofinalistien valinnan kriteerinä oli suunnitelmallinen ja tuloksekas työ työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Eteran Työkykypalkinto 2017 jaetaan syksyllä.

Asiakastyytyväisyys erinomaisella tasolla

Työhyvinvointipalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset olivat edellisvuoden tapaan erinomaisella tasolla. Vastaajista 87 prosenttia oli tyytyväisiä Eterasta saamaansa työhyvinvointipalveluun. Työhyvinvointipalveluiden suositteluaste NPS-mittarilla oli erinomaisella tasolla. Se nousi edellisvuodesta lukuun 68. Eteran työkykypalveluiden suositteluvalmiuden keskiarvo kohosi myös. Se oli nyt 8,8 (asteikolla 0-10).

Etera vastaa henkilöstötuottavuuden haasteisiin