Ammatillinen kuntoutus auttaa takaisin työelämään

Työeläkekuntoutus on työeläkeyhtiöiden toteuttamaa ja kustantamaa ammatillista kuntoutusta. Sen tavoitteena on työntekijän tai yrittäjän palaaminen työhön ja työelämässä pysyminen. Ammatillinen kuntoutus on yksi tärkeimmistä tavoista ehkäistä työkyvyttömyyttä ja pidentää työuria.

Kuntoutus tuo työntekijälle lisää työvuosia ja elämänlaatua. Työnantaja puolestaan saa pidettyä pätevän työntekijän ja vältytään ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden aikaansaamilta kustannuksilta.

Ammatillinen kuntoutus auttoi yhä useampaa

Arvioimme työkyvyttömyyseläkehakemuksen yhteydessä hakijan oikeuden ammatilliseen kuntoutukseen. Jos kuntoutuksen myöntämisedellytykset täyttyvät, henkilölle annetaan työkyvyttömyyseläkeratkaisun lisäksi myönteinen ennakkopäätös kuntoutuksesta.

Ammatillisen kuntoutuksen aloitusmäärät kasvoivat 7 prosenttia edellisvuodesta. Ammatillisen kuntoutuksen aloitti 492 Eteran vakuutettua (459).

Vuoden aikana ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteissä oli yhteensä 1347 henkilöä (1 235). Kasvua oli 9 prosenttia.

Vuoden aikana Etera antoi 652 myönteistä ennakkopäätöstä kuntoutuksesta (734). Määrä laski 11 prosenttia. Luku sisältää sekä kuntoutushakemusten että työkyvyttömyyseläkeratkaisun yhteydessä annetut päätökset.

Eteran ammatillisten kuntoutujien keski-ikä on noin 45 vuotta (45).

Ammatillisella kuntoutuksella ehkäistään työkyvyttömyyttä

Ammatilliseen kuntoutukseen pääsy edellyttää mm. sitä, että hakijaa uhkaa työkyvyttömyys lähivuosina. Yleisimmät lääketieteelliset syyt kuntoutuksen hakemiseen ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.

Tavoitteena on työntekijän tai yrittäjän palaaminen työhön ja työelämässä pysyminen. Eteran kuntoutus on pitkäjänteistä ja vaikuttavaa. Seuraamme aktiivisesti työelämän muutoksia, jotta ammatillinen kuntoutus pystyy vastaamaan työelämän muuttuneita vaatimuksia, ja pyrimme räätälöimään kuntoutusta kuntoutettavan jäljellä olevan työkyvyn mukaan. Ammatillisen kuntoutuksen avulla takaisin työelämään palasi 76 prosenttia Eteran vakuutetuista (76 %).

Ammatillinen kuntoutus maksaa itsensä takaisin.

Ammatillisen kuntoutuksen keinoja ovat muun muassa työkokeilu, työhönvalmennus uuteen työhön, ammatillinen uudelleenkoulutus sekä alkavan yritystoiminnan tukeminen. Eteran kuntoutettavista yli puolet on uudelleenkoulutuksessa.

Työpaikkakuntoutuksen suosio on kasvanut. Työpaikkakuntoutusta tehdään tiivissä yhteistyössä kuntoutettavan, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.

Keskimäärin ammatillinen kuntoutus maksaa itsensä takaisin noin kahdessa vuodessa.

Varhainen tuki on oleellista

Mitä nopeammin kuntoutuksen suunnittelu ja toimenpiteet aloitetaan, sitä parempia tuloksia saavutetaan. Vaihtoehtoja on sitä monipuolisemmin mitä enemmän hakijalla on työkykyä jäljellä ja mitä motivoituneempi hän on.

Myös esimiehen ja työterveyshuollon rooli on oleellinen työkyvyttömyyden uhan havaitsemisessa ja toimenpiteiden käynnistämisessä. Eteran työkykypalvelut tukevat työnantajaa ja työterveyshuoltoa tunnistamaan työkyvyttömyysriskejä.

Ammatillisella kuntoutuksella uuteen ammattiin

 • Ahtaajasta auto- ja kuljetusalan insinööriksi
 • Autonkuljettajasta kouluisännäksi
 • Henkilökohtaisesta avustajasta kosmetologiksi
 • Järjestelmäasiantuntijasta ympäristöteknologian insinööriksi
 • Kirvesmiehestä myyjäksi
 • Lähihoitajasta merkonomiksi
 • Puhelinmyyjästä agrologiksi
 • Sairaanhoitajasta puutarhuriksi
 • Sihteeristä luonto-oppaaksi
 • Toimittajasta taloushallinnon asiantuntijaksi
 • Yrittäjästä isännöitsijäksi
 • Ja monen monta muuta urapolkua

Ammatillisen kuntoutuksen oikea-aikaisuus vaikuttaa merkittävästi