Tilintarkastajat

Tilintarkastajat varmistavat Eteran taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta ja käyvät läpi yhtiön toimintoja ja prosesseja. Tarkastukseen sisältyy myös Eteran hallinnon tarkastus. Tilintarkastajat raportoivat hallitukselle  ja hallintoneuvostolle vuosittain.

Tilintarkastaja

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy AB, päävastuullinen tilintarkastaja Marcus Tötterman, KHT