Palkka- ja palkkioselvitys

Eteran maksamat palkat ja palkkiot, päätöksentekojärjestys sekä palkitsemispolitiikan keskeiset periaatteet on kuvattu palkka- ja palkkioselvityksessä.

Hallintoneuvostolle ja vaalivaliokunnalle maksetut palkkiot

Eteran yhtiökokous päätti 20.4.2016, että vuosipalkkiota maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle 3 500 euroa, varapuheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 500 euroa. Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta ja varapuheenjohtajalle ja jäsenille 600 euroa kokoukselta.

Hallitukselle ja sen valiokunnille maksetut palkkiot

Eteran hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkioista päätettiin hallintoneuvoston kokouksessa 19.11.2015. Vuosipalkkiot vuonna 2016 puheenjohtajalle 20 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 15 000 euroa, jäsenille 10 000 euroa ja varajäsenille 7 000 euroa. Kokouspalkkioita päätettiin maksaa hallituksen puheenjohtajalle 580 euroa, varapuheenjohtajalle 480 euroa ja jäsenille ja varajäsenille 460 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajiston ja tarkastusvaliokunnan kokouksista päätettiin maksaa 460 euroa kokouspalkkiota.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkkioista maksetaan työntekijän eläkelain mukainen vakuutusmaksu.

Koko henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin

Eterassa on erikseen tulospalkkiojärjestelmät johdolle, sijoitustoiminnolle ja myynnille. Eteran yleinen tulospalkkiojärjestelmä koskee muuta henkilöstöä. Kaikki eteralaiset kuuluvat jonkun tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Järjestelmän tarkoituksena on tukea Eteran strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Toimitusjohtaja Stefan Björkmanille maksettiin vuonna 2016 palkkaa luontoisetuineen 444 807 euroa. Summaan sisältyy 42 698 euroa tulospalkkiojärjestelmän mukaista tulospalkkiota ja 34 300 euroa muita palkkioita.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Lisäksi hän on oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, mikäli yhtiö irtisanoo hänet.

Muulle johtoryhmälle maksettiin palkkaa luontoisetuineen yhteensä 1 268 120 euroa ja tulospalkkiojärjestelmän mukaisia tulospalkkioita 159 122 euroa.

Toimitusjohtajalle ja Eteran muulle johdolle ei ole sovittu erityistä eläkeikää. Eläkeikä ja maksettava eläke määräytyvät työntekijäin eläkelain mukaan.

Eteran tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy Ab. Etera maksoi vuonna 2016 palkkioita tilintarkastuksesta 52 047,55 euroa sekä veroneuvonnasta 6 788,38 euroa ja muista palveluista 8 722,00 euroa. Palkkiot sisältävät arvonlisäveron osuuden.