Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Eteran toimitusjohtaja on Stefan Björkman. Varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena toimii Eteran asiakkuuksista ja vakuuttamisesta vastaava johtaja Timo Hietanen. Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan nimittää hallitus. Toimitusjohtajaa tukee Eteran johtamisessa johtoryhmä, jonka hän nimeää.

Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ja vastaa yhtiön operatiivisesta johtamisesta. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Johtoryhmä ohjaa ja kehittää Eteran toimintaa siten, että yhtiön hallituksen hyväksymät strategiset tavoitteet saavutetaan.Johtoryhmän sihteerinä toimii viestintäpäällikkö Annukka Lalu.