Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, jonka tehtävänä on hoitaa lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle tätä varten kertyviä varoja vakuutusten käsittämät edut turvaavalla tavalla.

Eteran hallinto määräytyy pääasiassa työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain sekä sen perusteella vakuutusyhtiölain ja osakeyhtiölain mukaisesti.

Hyvän hallintotavan tavoitteena on varmistaa Eteran toiminnan ja hallinnon läpinäkyvyyttä.

Ylin päätösvalta on yhtiökokouksella

Ylin päätösvalta Eterassa on yhtiökokouksella. Eteran toimielimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Toimielinten jäsenten kelpoisuudesta ja valinnasta on säännökset työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa. Vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustus hallinnossa on varmistettu lakisääteisesti työmarkkinajärjestöjen kautta.