Avainluvut 2016

 

 

31.12.2016 31.12.2015 Muutos, %
Talous
TyEL-palkkasumma, milj. € 2 749 2 633 +4 %
YEL-työtulosumma, milj. € 180 163 +10 %
Vakuutusmaksutulo, milj. € 713 680 +5 %
Eläke- ja kuntoutuskulut, milj. € 1 140 1 135
Vastuunjakokorvaukset, milj. € 348 373  -7 %
Vastuuvelka, milj. € 5 365 5 207 +3 %
Sijoitukset käyvin arvoin, milj. € 6 084 5 908  +3 %
Sijoitustuotto käyvin arvoin, milj. € 383 211  +82 %
Sijoitustuotto käyvin arvoin, % 6,6 3,7
Vakavaraisuuspääoma, milj. € 846 751  +13 %
Vakavaraisuusasema 1,4 1,4
Vakavaraisuusaste, % 15,5 14,2
Kokonaisliikekulut, milj. € 44 42 +5 %
Kokonaistulos, milj. € 167 -69
Hoitokustannustulos, % 74,6 77,9
Asiakashyvitykset, milj. € 12 10  +20 %
Asiakashyvitykset, % palkkasummasta 0,45 0,39
Henkilöstökulut, milj. € 19 18 +6 %
Asiakkaat
TyEL-sopimusasiakkaat 26 000 24 500  +6 %
YEL-vakuutukset 31.12. 9 620 8 964  +7 %
TyEL-vakuutetut 200 000 200 000
Eläkkeensaajat 135 337 138 117  -2 %
Henkilöstö
Henkilöstö keskimäärin 231 227 +2 %
Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä  63 63
Sairauspoissaolot, pv/hlö  9 7  +29 %
Koulutuspäivät, pv/hlö  2 2
Vaihtuvuus, %  5 8
Ympäristö
Energiankulutus, MWh* 3 206 3 100  +3 %
Vedenkulutus, m3 * 3 537 3 391 +4 %
Paperinkulutus, riisiä 1 230 1 900 -35 %
Jätteiden määrä, tonnia* 65 80 -19 %

* Etera ja kiinteistön vuokralaiset