Monipuoliset yhteistyökumppanit

Eteralla on laajat sidokset yhteiskuntaan. Yhteistyötä tehdään monien eri elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Hyvät kumppanuudet ja monipuoliset yhteistyöverkostot hyödyttävät asiakkaita.

Etera tarjoaa monipuolisia palveluita asiakkailleen yhteistyökumppaniensa kanssa. Kumppaniverkostomme koostuu strategisista ja palvelua tuottavista yhteistyökumppaneista. Teemme yhteistyötä myös valtakunnallisten toimialajärjestöjen kanssa. Etera on myös mukana kehittämässä työeläkealan lainsäädäntöä. Kehitämme kumppanuuksia aktiivisesti.

Eteran strategiset kumppanit ovat Danske Bank, Fennia ja Pohjantähti. Hyvä yhteistyö tuo monipuolisuutta.

Kumppaniyhteistyö laajentaa palvelua

Yhteistyökumppaneiden valinnassa Etera noudattaa arvojaan ja tavoitteitaan. Etera arvostaa pitkäaikaisia kumppanuuksia, jolloin yhteistyötä ja palvelua voidaan kehittää määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti.

Etera jatkoi yhteistyön syventämistä strategisten kumppaneidensa Danske Bankin, Fennian ja Pohjantähden kanssa. Hyvä kumppaniyhteistyö näkyi myynnin tuloksissa.

Myös tiivis yhteistyö tilitoimistojen kanssa jatkui. Tilitoimistot ovat Eteralle tärkeä asiakkuudenhoito- ja palvelukanava.

Etera aloitti lisäksi yhteistyön Oma Säästöpankin kanssa.

Vaikuttajaverkostot tarjoavat väylän vaikuttaa

Eteralla on yhdeksän asiakkaista koostuvaa Vaikuttajaverkostoa eri puolilla Suomea. Ne kokoontuivat säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Vaikuttajaverkostot tarjoavat asiakkaille vaikuttamis- ja verkostoitumiskanavan sekä Eteralle arvokasta palautetta ja ideoita palveluiden kehittämiseen.

Työnantajien ja yrittäjien neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. Neuvottelukunta edistää yhteistyötä ja tiedonkulkua Eteran ja asiakkaiden välillä.