Kehitämme aktiivisesti palveluitamme

Etera kehittää aktiivisesti palveluitaan. Asiakkaillemme olemme vahva kumppani muuttuvassa työelämässä.

Etera kehittää aktiivisesti digitaalisia palveluitaan. Lähivuosina panostukset suunnataan erityisesti verkko- ja mobiilipalveluihin sekä asiakaspalvelua tukeviin järjestelmiin.

Uusien, asiakkaalle tarjottavien digipalveluiden lisäksi Eterassa panostetaan automaation kautta aikaansaatavaan kustannustehokkuuteen sekä perusjärjestelmien ylläpitoon muuttuvassa toimintaympäristössä.

Etera kehittää aktiivisesti digitaalisia palveluitaan. Lähivuosina panostukset suunnataan erityisesti verkko- ja mobiilipalveluihin sekä asiakaspalvelua tukeviin järjestelmiin.

Kuukausi-ilmoitustapa auttaa kassanhallinnassa

Eteran asiakkaista yli 90 prosenttia hoitaa vakuuttamisen sähköisesti. Valtaosa käyttää kuukausi-ilmoitustapaa palkkatietojen ilmoittamiseen ja vakuutusmaksujen maksamiseen. Kuukausi-ilmoitus huomioi kausi- ja suhdannevaihtelut ja pitää työeläkemaksut ajan tasalla.

Eteran kehittämä, kuukausittaiset työntekijämäärät sisältävä Etera-todistus pyrkii osaltaan torjumaan harmaata taloutta. Etera-todistus on TyEL-vakuutusmaksutodistus, jolla yritys voi osoittaa, että sillä on tilaajavastuulain edellyttämä voimassa oleva työeläkevakuutus ja että työeläkevakuutusmaksut on hoidettu asianmukaisesti.

Monipuolisia palveluita yrittäjille

Eteran verkkopalvelussa hoituvat helposti paitsi TyEL-, myös YEL-vakuutusasiat. Tarjoamme myös mm. erilaisia työkaluja ja laskureita arkea helpottamaan. Verkkopalvelussamme myös kotitalouksien ja muiden tilapäisten työnantajien työeläkevakuutukset hoituvat helposti.

Oma eläke -palvelussa voi tarkistaa oman eläketurvansa

Eteran vakuuttamia työntekijöitä ja yrittäjiä palvelee verkossa Oma eläke -palvelu, jossa voi tarkastaa oman työeläkeotteensa tiedot ja lähettää sähköisen korjauspyynnön, mikäli otteessa on puutteita tai virheitä.

Työkaluja parempaan työkykyyn

Etera kehittää aktiivisesti uusia palveluita työkyvyn edistämiseen. Verkkokoulutuksena toteutettava Unitaito-valmennus käynnistyy kevään 2017 aikana. Olemme kehittäneet uusia työkaluja myös mm. henkilöstötuottavuuden mittaamiseen. Lähivuosina panostamme määrätietoisesti suomalaisten työkyvyn edistämiseen.

Työhuone Pasila yhdistää työn tekemisen ja tutkimuksen

Etera on kehittänyt yhdessä kumppaniensa kanssa uudenlaisen työtilan, joka yhdistää työn tekemisen, yhdessä kehittämisen ja tutkimuksen. Työhuone Pasila on maksutta Eteran asiakkaiden käytössä, ja siellä voi kokeilla uudenlaisia työnteon mahdollisuuksia. Myös työhyvinvoinnin tukemiseen liittyvät ratkaisut ovat tilassa vahvasti läsnä.

Eteran sijaismaksajapalvelu digitalisoi henkilökohtaisen avun työnantajavelvollisuuksien hallinnoinnin

Etera ja SuoraTyö Oy:n yhdessä kunnille kehittämä digitaalinen sijaismaksajapalvelu helpottaa vammaisten henkilökohtaisen avun lakisääteistä järjestämistä. Henkilökohtaisten avustajien työsuhteen hallinnon digitalisointi tuo kunnille säästöjä ja tarjoaa myös vammaiselle työkalun hoitaa työnantajan palkanlaskentaan liittyvät velvollisuudet sähköisesti, omien kykyjen mukaan. Kaikille työnantajana toimiville vammaisille taataan oikein ja ammattitaitoisesti hoidettu palkkahallinto sekä oikea-aikainen palkanmaksu.