Suosittelijoiden määrä kasvussa

Eterassa on tutkitusti entistä tyytyväisempiä asiakkaita. Tämä näkyy myös halukkuudessa suositella Eteran asiakkuutta muillekin.

Etera tutkii asiakkaidensa tyytyväisyyttä vuosittain. Hyödynnämme tutkimustuloksia aktiivisesti Eteran toiminnan ja palveluiden kehittämisessä.

Syksyllä 2016 toteutetun tutkimuksen mukaan asiakkaamme kokevat Eteran toiminnan parantuneen usein tavoin. 97 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Eteran toimintaan. Suosittelijoiden määrä kasvoi edelleen ja oli erinomaisella tasolla. Nettosuositteluindeksi NPS nousi 47:ään edellisvuoden 43:sta.

97 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Eteran palveluun. Myös suosittelijoiden määrä kasvoi edelleen.

Uudistukset ja suunnitelmallinen työ näkyvät tuloksissa

Vastaajista 96 prosentin mielestä Eteran asiakaspalvelu vastaa aiempaa paremmin odotuksia. Joka viides pitää asiakaspalveluamme todella erinomaisena ja kolme neljästä erittäin hyvänä tai hyvänä. 88 prosenttia asiakkaistamme on tyytyväisiä siihen, miten Etera kertoo ajankohtaisista asioista ja palveluista.

Parantamisen varaa oli tutkimuksen mukaan tavoitettavuudessa ja selkeydessä. Esimerkiksi yhteydenottotapoja kehitämme koko ajan asiakkaitamme paremmin palveleviksi. Laajennamme mm. verkkopalveluasiakkaiden chat-kanavaa kaikkien sivuillamme vierailevien käyttöön ja kehitämme uutta mobiilisovellusta yhteydenottotavaksi.

Asiakkaat ovat tyytyväisiä työhyvinvointipalveluihin

Myös tyytyväisyys Eteran työhyvinvointipalveluihin oli hyvällä tasolla. 87 prosenttia oli melko tai erittäin tyytyväinen Eteran työhyvinvointipalveluihin. Kokonaistyytyväisyys oli 4,3 (asteikolla 1–5). Yhä useampi oli valmis myös suosittelemaan Eteran työhyvinvointipalveluita: NPS nousi peräti 68:aan.

Määrätietoista työtä asiakkaidemme parhaaksi

Eterassa tutkitaan asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia vuosittain. Tutkimustuloksia hyödynnetään aktiivisesti Eteran toiminnan ja palveluiden kehittämisessä. Kehittämiskohteisiin paneudutaan huolella. Asiakassuhdetutkimus osoittaa, että olemme tehneet oikeita asioita. Jatkamme määrätietoista työtä asiakkaidemme parhaaksi.