Tiivistä asiakasyhteistyötä

Etera tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme arkea sujuvoittavat sähköiset työkalut ja elämme mukana asiakkaidemme rytmissä. Suosittelijoiden määrä on kasvanut edelleen, ja NPS on erinomaisella tasolla.

Asiakassuhdetutkimuksen mukaan 97 prosenttia asiakkaista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Eteran toimintaan. Suosittelijoiden määrä on kasvanut, ja nettosuositteluindeksi NPS on erinomaisella tasolla, 47 (Eteran asiakassuhdetutkimus 2016).

Suosittelijoiden määrä on kasvanut edelleen, ja NPS on erinomaisella tasolla.

Asiakkaiden määrä kasvoi

Etera kasvatti asiakkaidensa määrää vuonna 2016. TyEL-sopimusasiakkaiden määrä kasvoi 6 prosenttia edellisvuodesta ja oli 26 000. Tilapäisesti vakuutusmaksuja maksoi 20 500 TyEL-asiakasta. Yrittäjäasiakkaiden määrä kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden lopussa Eteralla oli 9 620 YEL-asiakasta. Etera vastasi vuoden aikana noin 200 000 työntekijän eläketurvasta.

Asiakkaita palvelevat asiakaspäälliköt ja asiakasneuvojat sekä asiakaspalvelu. Eteralla on aluetoimistot Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa.

Hyvä kumppaniyhteistyö näkyi myynnin tuloksissa.

Kumppanuudet vahvistavat myyntiä

Etera jatkoi yhteistyön syventämistä strategisten kumppaneidensa Danske Bankin, Fennian ja Pohjantähden kanssa. Myös tiivis yhteistyö tilitoimistojen kanssa jatkui. Hyvä kumppaniyhteistyö näkyi myynnin tuloksissa. Etera aloitti lisäksi yhteistyön Oma Säästöpankin kanssa.

Vaikuttajaverkostot tarjoavat väylän vaikuttaa

Eteran Vaikuttajaverkostot toimivat eri puolilla Suomea ja kokoontuvat säännöllisesti. Ne tarjoavat asiakkaille vaikuttamis- ja verkostoitumiskanavan ja Eteralle arvokasta palautetta ja ideoita palveluiden kehittämiseksi.

Yhteydenpitoa neuvottelukunnissa

Eterassa toimii kolme hallituksen nimittämää neuvottelukuntaa: eläkeasiain neuvottelukunta, työnantajien ja yrittäjien neuvottelukunta sekä vakuutettujen neuvottelukunta.

Eläkeasian neuvottelukunta on Eteran ja työmarkkinajärjestöjen välinen yhteistyöelin, joka  linjaa ja antaa suosituksia työkyvyttömyys- ja kuntoutusratkaisuissa. Vakuutettujen neuvottelukunta on Eteran ja Eterassa vakuutettujen työntekijöiden välinen neuvoa-antava yhteistyöelin. Toiminnalla parannetaan tiedonkulkua molempiin suuntiin. Työnantajien ja yrittäjien neuvottelukunta ylläpitää yhteistyötä ja edistää tiedonkulkua Eteran ja yritysten välillä.

Talous- ja palkkahallintopäivät keräävät kuulijoita

Eteran vuosittain järjestämät talous- ja palkkahallintoasioiden koulutuspäivät kiersivät marraskuussa 13 paikkakunnalla ja keräsivät runsaasti osallistujia. Eteran lisäksi tilaisuuksissa luennoivat Danske Bank, Fennia ja Verohallinto.