Etera-talolla on LEED GOLD -ympäristösertifiointi

Eteran toimitalon peruskorjaushankkeelle myönnettiin alkuvuodesta 2017 LEED GOLD -tason ympäristöluokitus. Luokitus asettaa tiukat vaatimukset esimerkiksi rakennusmateriaalien valinnalle ja energiatehokkuudelle. Etera-talo on remontoitu paitsi moderniksi monitilatyöympäristöksi myös entistä ympäristöystävällisemmäksi rakennukseksi.

Eteran omistamilta uusilta toimitilakiinteistöiltä edellytetään ympäristösertifiointia. Kansainvälinen ympäristöluokitus LEED on ollut Eteran käytössä vuodesta 2009. Etera-talo on jo Eteran 10. LEED-vaatimukset täyttävä kiinteistö.

LEED on kansainvälisesti vertailukelpoinen vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä (Leadership in Energy and Environmental Design). U.S. Green Building Councilin myöntämä rakennuksen LEED-sertifiointi perustuu riippumattoman, kolmannen osapuolen tekemään arviointiin tilojen, rakennuksen ja rakennushankkeen ympäristöominaisuuksista.

LEED-sertifikaatin eri ympäristönäkökulmat on jaettu konkreettisiin vaatimuksiin. Sertifioinnin saadakseen Etera-talon piti täyttää vaatimukset, jotka liittyvät muun muassa energia- ja materiaalitehokkuuteen, vedenkäyttöön sekä sisäolosuhteisiin. Rakentamisen ratkaisut vähentävät myös ylläpidosta syntyviä kustannuksia.

Ympäristöratkaisut toteutettiin remontissa

Etera-talossa LEED-vaatimukset huomioitiin mittavan peruskorjauksen yhteydessä. Eteran toimitalon peruskorjausta ja rakentamista tehtiin koko vuosi 2015–16. Koska rakennuksessa työskenneltiin koko remontin ajan, erityisen merkittävää oli pölynhallinta rakentamisen aikana. Myös rakennusjätteen kierrätys ja olemassa olevien rakenteiden hyödyntäminen olivat tärkeitä LEED-vaatimuksia.

”Peruskorjauksen yhteydessä oli hyvä tilaisuus saattaa Eteran 80-luvun alussa rakennetun toimitalon ratkaisut tähän päivään. Uudet, energiatehokkaat ratkaisut tuovat vuosittain myös rahallista säästöä”, kertoo Eteran kiinteistöpäällikkö Matti Autere.

Energiatehokkuutta kaukokylmästä aurinkopaneeleihin

Energiatehokkuutta tuovat Eteran toimitaloon ilmanvaihdon energiaa säästävä tekniikka, valaistuksessa käytetyt ledit ja automaattinen ajastus ja vähäkulutuksiset vesikalusteet. Ilmastointia ohjataan automatiikalla ja siinä on lämmön talteenotto. Lämmitystä on optimoitu ja kiinteistö on liitetty myös kaukokylmäverkkoon.

Ympäristöratkaisut valaistuksessa ja ilmanvaihdossa näkyvät ja tuntuvat parempina työskentelyolosuhteina talon käyttäjien arjessa.

Eteran käyttämä sähkö on sataprosenttisesti peräisin uusiutuvista energialähteistä. Vihreää sähköä on ostettu jo vuodesta 2011. Etera-talon katolle asennettiin aurinkopaneeleja alkukesästä 2016.

Viisasta liikkumista ja arjen ekotekoja

Etera-talon sijainti erinomaisten julkisten liikenneyhteyksien varrella on kätevän liikkumisen lisäksi myös ympäristötekijä. Työkykyä ylläpitävään ja ympäristöä säästävään viisaaseen työmatkaliikkumiseen kannustavat mm. Etera-talon uudistetut puku- ja suihkutilat sekä hyvin järjestetty pyöräpaikoitus. Toimitaloon lisättiin myös sähköautojen latauspisteitä.

”Eterassa ympäristöystävällistä toimintaa seurataan ja mitataan säännöllisesti. Raportoimme esimerkiksi WWF:lle vuosittain Etera-talon sähkön- ja lämmönkulutuksesta. Eteran pääkonttori on ollut WWF:n hyväksymä Green Office vuodesta 2011. Ympäristöasioissa tähdätään jatkuvaan parantamiseen”, toteaa kiinteistöpäällikkö Matti Autere.

 

Teksti: Tiina Piensoho / Etera