Arjessa – palvelua ihmiseltä ihmiselle

”OIemme koko ajan kehittäneet ja syventäneet yhteistyötämme. Kumppanina olemme saaneet vähintäänkin sen, mitä olemme toivoneet”, kertoo toimitusjohtaja Pasi Kohtala Arjessa Oy:stä.

Sosiaali- ja hoiva-alan palveluita tuottava Arjessa Oy on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Samaan aikaan se on tehnyt pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin eteen erinomaisin tuloksin.

”Arjessa on pohjalaisen mentaliteetin ja arvopohjan omaava organisaatio, jossa halutaan viedä asiat loppuun asti. Meille Etera on ollut loistava kumppani ja olemme saaneet palveluita juuri meidän tarpeisiin oikea-aikaisesti tuotettuna”, kertoo toimitusjohtaja Pasi Kohtala Arjessa Oy:stä.

Arjessa Oy tarjoaa lastensuojelu-, asumis- ja hyvinvointipalveluiden lisäksi palveluita  työelämän tukemiseen. Arjessa antaa tukea myös muun muassa perusopetukseen ja koulutukseen.

Sairauspoissaolot vähentyneet merkittävästi

Arjessa Oy:n ja Eteran kumppanuus alkoi 2012. ”Kun 2012 lähdimme liikkeelle, sairauspoissaolomme olivat 7,1 prosenttia. Vuoden 2016 vastaava luku oli vain 2,8 prosenttia. Tulokset puhukoot puolestaan Eteran arvokkuudesta kumppaninamme, kun henkilöstömääräkin on kasvanut 200:sta 900 henkeen”, Kohtala kertoo tyytyväisenä.

”OIemme koko ajan kehittäneet ja syventäneet yhteistyötämme. Kumppanina olemme saaneet vähintäänkin sen, mitä olemme toivoneet”, Kohtala kertoo.

Eteran henkilöstötuottavuus-mallin avulla olemme voineet kehittää henkilöstömme hyvinvointia, tyytyväisyyttä ja sitä kautta myös tuottavuutta.

Tuloksia pitkäjänteisellä työllä

Pasi Kohtala arvostaa sitä, että Arjessa Oy:n kanssa asioineet Eteran työntekijät ovat pysyneet samoina vuosien kuluessa. ”Näiden ihmisten pysyvyys on ihailtavaa. Palveluiden kehittäminen on saanut hyvän pohjan ja sitä voi jatkaa aivan eri pohjalta, kun on tuttuja ihmisiä, joiden kanssa työskennellä.”

”Oleellisin yhteistyön hedelmä on ollut henkilöstön hyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden parantuminen. Etera on ollut tukemassa meitä hyvin pitkäjänteisesti henkilöstön hyvinvointia parantavassa projektissa. Uskon, että olemme jossain määrin mallioppilas. Kasvusta huolimatta”, Kohtala naurahtaa.

Sosiaali- ja hoiva-alalla tulevaisuuden toimintaympäristö on vielä tuntematon

”Sote-uudistus keskusteluttaa yhteiskunnallisesti laajasti ja näen siinä tulevaisuuden osalta riskejä, mutta myös erityisesti mahdollisuuksia. Tässä tilanteessa haastavinta on epävarmuus tulevasta toimintaympäristöstä. Tärkeää on saada varmuus toimintamallista lainsäädäntöineen.”

”Muutoksista ja tietämättömyydestä huolimatta tarvitsemme tulevaisuuden Suomessa ihmiseltä ihmiselle -palveluita. Uskon ja luotan, että Arjessa Oy:n kasvutarina jatkuu, ja että kasvumme tulee jopa kiihtymään tulevien 2–3 vuoden aikana. Henkilökohtaiset palvelut vaativat palveluntarjoajalta paljon ja Eteran henkilöstötuottavuusmallin avulla olemme voineet kehittää henkilöstömme hyvinvointia, tyytyväisyyttä ja sitä kautta myös tuottavuutta.”

Kohtalan uran aikana toimintaympäristö ja samalla sen vaatimukset ovat muuttuneet totaalisesti, mutta peruslähtökohdat organisaatioiden ja ihmisten johtamisessa ovat säilyneet. ”Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus eivät ole muuttuneet miksikään.”

Ikuinen optimisti

Kohtala on kiinnostunut sosiaali- ja terveyspalveluiden alasta ja erityisesti ihmisistä. Opintojen ja julkisella sekä yksityisellä sektorilla työskentelyn jälkeen Kohtala perusti Seinäjoelle Ylistaroon lastensuojeluyksikkö Pihakoivun vuonna 2005. Nykyisin Pihakoivu kuuluu osaksi Arjessa Oy:tä.

”Pihakoivu oli pieni ja sensitiivinen yhteisö. Oikeastaan voi sanoa, että Arjessa Oy:n tarina sai jo silloin alkunsa, samoin kuin oma yrittäjän urani”, Kohtala kertoo. Hän toimi omistajayrittäjänä lastensuojeluyksikkö Pihakoivussa viisi vuotta, kunnes palveluita lähdettiin määrätietoisesti laajentamaan valtakunnallisiksi.

Varsinainen kasvu lähti liikkeelle 2010, jolloin Arjessa Oy työllisti jo 40 henkeä. ”Tämä oli se vuosi, kun lähdimme samojen arvojen ja ideologian pohjalta rakentamaan valtakunnallista palvelua kaikkien asiakkaiden saataville. Saimme lisäksi pääomasijoittajan mukaan, mikä tuki kasvua ja kehitystä valtavasti.”

”Viimeiset kuusi vuotta olemme kasvaneet voimakkaasti. Kasvun vuodet ovat olleet opettavaisia, kun haasteita on matkan varrella kohdattu paljon. Olen kuitenkin ikuinen optimisti ja toimin yrittäjähenkisesti”, kertoo Kohtala.

Kesällä 2016 Arjessa Oy:n pääomistajaksi vaihtui ruotsalainen Humana Ab ja Arjessa Oy:stä tuli osa yhteispohjoismaista hyvinvointi- ja sosiaalipalveluja tuottavaa kokonaisuutta. ”Kansainvälisten kumppanien kautta olemme saaneet paljon osaamista ja resursseja, jotka tukevat Suomen palvelutuotantoa”, Kohtala kertoo.

Nykyisin Arjessa Oy:ssä vähemmistöosakkaana toimivalla Kohtalalla on selvä näkemys yrityksen tulevaisuudesta ja kehittämisestä. ”Vaikka toiminnan volyymi on kasvanut, asiakaslähtöinen toimintamalli on yhä yrityksemme kantava voima. Tästä on tullut paljon kiitosta myös asiakkailta. Haluamme säilyttää asiakkaiden ymmärtämisen ja ihmisiä varten tuotetut palvelut“, hän sanoo.

”Onneksi ympärillä on ollut osaavia ihmisiä ja hyviä kumppaneita. Haastavina hetkinä mahdollisuus tukeutua luotettaviin kumppanuuksiin ja ihmisiin on ollut tärkeää. Tällä tarkoitan sekä sisäisiä että ulkoisia kumppaneita, ja myös Eteraa.”

Teksti: Johanna Diedrich
Kuva: Juha Harju