Unitaitojen verkkovalmennusta

”Tutkitusti tehokkaita keinoja uniongelmiin on tarjolla paljon, mutta harva osaa hyödyntää niitä. Eteran Unitaito-verkkovalmennus on unettomien ja asiantuntijoiden yhdessä suunnittelema unipalvelu, joka opettaa nukkumaan paremmin”, kertoo Eteran työhyvinvointipalvelujen päällikkö Tomi Hussi.

Eteran, Helsingin Uniklinikan tutkimusjohtaja Markku Partisen sekä yrittäjä, tietokirjailija Leeni Peltosen tuottama univalmennus on uusi osa Eteran työkykypalveluita. Univalmennuksen tavoitteena on päiväaikaisen vireyden, unenlaadun ja työkyvyn parantaminen.

Unettomuus vie vireyden

Jo pienikin väsymys heikentää työkykyä. Unihäiriöt ovat tutkitusti yksi työkykyä ja tehoa alentavista tekijöistä.

Väsymyksen myötä tapaturmariski töissä kasvaa. Pitkittynyt univaje kasvattaa myös riskiä sairastua. Huono uni on haitallista, vaarallista ja kallista.

Erilaiset unihäiriöt ovat työikäisillä yleisiä. Eteran tekemässä työkykytutkimuksessa niistä kertoi kärsivänsä kolmannes vastaajista. Riittämättömästä yöunen määrästä kärsivät eniten 30–40-vuotiaat. Reilu 30 prosenttia vastanneista kertoo nukkuvansa riittävästi vain kolmena yönä viikon aikana.

Unettomuus ja yöheräily yleistyvät vanhemmiten. Unihäiriöistä kärsivät erityisesti yrittäjät, esimiehet ja keskijohto.

Miten unta houkuttelisi?

Eteran Unitaito-valmennus auttaa ymmärtämään levon ja palautumisen merkityksen. Valmennuksessa annetaan neuvoja siitä, miten unesta voi pitää parempaa huolta ja miten nukkumaan voi oppia. Valmennettava saa vertaistukea ja kannustusta unen kannalta hyviin elämäntapoihin. Lisäksi valmennus tarjoaa tietoa ja vinkkejä stressin hallintaan.

Viiden viikon Unitaito-valmennukseen osallistutaan verkossa tai mobiilisovelluksella.

 

Teksti: Tiina Piensoho / Etera
Kuva: iStock